SuPr

NATIONELL NOD FÖR HÅLLBAR PRODUKTION

SuPr samlar aktörer från industri, akademi, institut, IUC, science parks och offentliga aktörer till samverkan och projekt som leder till en mer hållbar produktion. I samarbete initierar och utvecklar våra partners idéer, metoder och affärsmodeller som sedan sprids och implementeras i svensk industri. Samverkan mellan dessa aktörer skapar möjligheter att etablera slutna livscykler för produkter, där även såväl mänskliga som fysiska resurser utnyttjas och förnyas på ett optimalt sätt.

Klicka här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Syfte och mål

VART ÄR VI PÅ VÄG?

Noden utgör en ”arena” och ett fönster mot omvärlden för att initiera, projektleda och marknadsföra den spets-FoU som ingående aktörer bedriver angående hållbar produktion. Nodens fokus ligger på att dess medlemmar gemensamt marknadsför och kommunicerar området hållbar produktion, samt initierar och koordinerar angelägna satsningsområden. Målet är att noden ska möjliggöra utökade FoU-satsningar och spridningsaktiviteter såväl gemensamt som hos de enskilda medlemmarna.


Bli medlem

VAD INNEBÄR ETT MEDLEMSKAP I SuPr?

Medlemmarna arbetar tillsammans för att på bred front initiera och implementera nya hållbara produktionslösningar inom svensk industri. De sprider och hämtar också hem ny kunskap genom bland annat omvärldsbevakning och kommunikation med omvärldens FoU-aktörer

Medlemmarna i SuPr bildar en stark samverkansplattform som:

  • Bygger nätverk mellan tongivande aktörer
  • Initierar och konkretiserar idéer i samarbete mellan nodens medlemmar
  • Tar idéerna vidare till ansökningar för strategiska FoU-projekt
  • Utför gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten
  • Marknadsför, sprider och implementerar resultaten

Vi som står bakom grundandet av SuPr, och vill att vi ska bli fler aktiva medlemmar är:
Logotyp Södertälje science park
Scania Logotyp
Logotyp AstraZeneca
Logotyp KTH

2021

ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR OSS

Under vintern och våren 2021 startar uppbyggnaden av noden, dess verksamhet och kommunikation. SuPr kommer att arrangera ett antal möten och andra event under året. Detta för att såväl berätta om noden och dess möjligheter, som att initiera och påbörja arbetet inom nya gemensamma FoU-projekt.


Intresserad?

VI BERÄTTAR GÄRNA MER

Under vintern och våren 2021 startar uppbyggnaden av noden och dess verksamhet.

Är du och din organisation verksamma inom hållbar produktion och intresserade av att veta mer, eller vill berätta om vad ni skulle kunna bidra med?

Tveka då inte att höra av er så berättar vi gärna mer om det pågående arbetet, samt om hur din organisation kanske kan bli en del av noden.


Syfte och mål
Bli medlem
2021
Intresserad?